Design a site like this with WordPress.com
Get started

Avaleht

Euroalused – Müük, Tootmine ja Taaskasutus

Puidu toorme ja puidust kaubaaluste jätkusuutlik taaskasutus


Kõigil ettevõtetel lasub vastutus järgida keskkonnasõbralikku poliitikat ja vähendada meie mõju ümbritsevale maailmale. Tootes keskkonnasõbralikke aluseid, ning vähendades tootmis ja kasutus jääke on võimalik ka puidust kaubaaluste puhul rääkida loodus sõbralikkusest. Saavutamaks keskkonda säästvamat eesmärki, on tähtis, et puitalused oleks võimalikult vastupidavad ja tugevad, ning jõuaks oma nö “pika eluea” lõpus tagasi tootja juurde, mitte prügimäele või kellegi ahju.

Keskonnasõbralikuks kaubaaluseks võib pidada:

Taaskasutuses puitalus:

  • Ehitatud taaskasutatud materjalidest
  • Biolagunev
  • Ehitatud looduses taastuvast toormest

Tootja poolt taaskasutuseks tehtud kaubaalused vähendavad raie mahte, ning prügilasse suunduvate jäätmete hulka ja on sama tugevad ja vastupidavad, kui uued.

Taaskasutuses plastikalus:

  • Väga pikk eluiga
  • Kerge
  • Taaskasutatav

Kuigi plastikalused ei ole biolagunevad, siis tänu oma muudele omadustele on enamikke aluseid võimalik taaskasutada, mis vähendab omakorda uute aluste tootmise vajadust.

Miks peaksid sina hoolima jätkusuutlikust majandamisest?

Meil kõigil on vastutus keskkonna ja tulevaste põlvede ees. Kaupade transport jätab keskkonda märkimisväärse CO2 jalajälje, seega kui sa kasutad aluseid oma kaupade transpordiks, siis miks mitte kasutada keskkonnasõbralikke kaubaaluseid?


Et veelgi vähendada oma ettevõtte keskkonnamõju soovitame kehtestada ja järgida erinevaid keskkonnapoliitikaid vastavalt oma ettevõtte tegevusvaldkonnale, näiteks:

  • Taaskasutage võimalikult palju tootmis/ehitus/kasutus jääke
  • Kasutage võimalusel juba ringluses olevaid taaskasutus tooteid
  • Vähendage uute materjalide/toorme tarbimist
  • Kasutage taastuvenergiat ja tooraineid